× OBS! Du har hamnat mitt bland frågorna! Klicka här för att komma till startsidan.













Fråga nr.1

Kalmar hade en flygfottilj mellan åren 1942-1980. Vad var beteckningen för Kalmar flygflottilj?

Kalmar hade en flygfottilj mellan åren 1942-1980. Vad var beteckningen för Kalmar flygflottilj?- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!



©2014-2017 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se