× OBS! Du har hamnat mitt bland frågorna! Klicka här för att komma till startsidan.

Fråga nr.1

Två uddar i Kalmarsund heter Svensknabben och Jutnabben. Vad betyder egentligen Jute i detta sammanhang?

Två uddar i Kalmarsund heter Svensknabben och Jutnabben. Vad betyder egentligen Jute i detta sammanhang?- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!©2014-2019 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se