× OBS! Du har hamnat mitt bland frågorna! Klicka här för att komma till startsidan.

Fråga nr.1

Klapphuset öppnades den 15 april 1857 för allmänheten och har sedan dess varit i bruk. Men vad är ett Klapphus?

Klapphuset öppnades den 15 april 1857 för allmänheten och har sedan dess varit i bruk. Men vad är ett Klapphus?- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!©2014-2019 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se