× OBS! Du har hamnat mitt bland frågorna! Klicka här för att komma till startsidan.

Fråga nr.1

På Rådhusets gård finns ett näsduksträd, som har blivit en stor attraktion i månadsskiftet maj-juni då trädet står i full blom. Från vilket land har trädet sitt ursprung?

På Rådhusets gård finns ett näsduksträd, som har blivit en stor attraktion i månadsskiftet maj-juni då trädet står i full blom. Från vilket land har trädet sitt ursprung?- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!©2014-2019 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se