× OBS! Du har hamnat mitt bland frågorna! Klicka här för att komma till startsidan.

Fråga nr.1

Den finns en minnessten på Stensö över franska kungens besök i Kalmar. Minnesstenen är uppsatt vid vattenbrynet, strax intill Vasastenen. När inträffade franska revolutionen?

Den finns en minnessten på Stensö över franska kungens besök i Kalmar. Minnesstenen är uppsatt vid vattenbrynet, strax intill Vasastenen. När inträffade franska revolutionen?- Gratis Quiz om Kalmar på Kalmarsundsparken.
Välj ett svar innan tiden har gått ut!©2014-2019 Kalmarsundsparken.se info@kalmarsundsparken.se